- De Ardennen Ham (NL)

 

jambon-ardenne

 

Een al door de romeinsen gewaardeerde lekkernij

Al voor de constructie van de beroemde romeinse steenwegen was het pekelvlees van de ardennen – vrucht van de bekwaamheid van onze voorouders – al naar rome gebracht waar het heel op prijs was gesteld.

Een eeuwenoud verbond tussen grond en bevolking

De ecologische en climatische omstandigheden van de ardennen, haar microklimaat met vochtige en frisse temperaturen, met plotselinge variaties, haar dorre en onvruchtbare grond geven die streek heel bijzondere eigenschappen.. De ardennen ham, afkomstig van dit milieu, volgens de onvervalste lokale en constante gewoonten, is gekenmerkt door die bijzonderheden, zoals het geval is voor alle beroemde wijnsoorten.

Het speciale inzouten, droog of in pekel, zonder enige inspuiting, ontwikkelt een specifieke flora, vanaf het begin, die gedurende de rijping en het roken wordt vervolgd. Het is hetzelfde verschijnsel als voor de bijzondere eigenschappen van alle beroemde kaassoorten. De specifieke kenmerken van alle grote landelijke producten, conform aan de tradities, worden op die manier verkregen en zijn merkwaardig voor de ardennen ham. Wat het roken betreft, het moet uitsluitend met zaagsel of hout van loofbomen worden gemaakt. De rijping vindt plaats in frisse en luchtige kamers.

Een onvergelijkbaar produkt

Is de ardennen ham lekkerder of minder goed dan andere top hamsoorten? Hij is gewoon zichzelf, origineel, met zijn eigen karakteristieken, zijn persoonlijkheid. De grond en de traditie omstandigheden volgens welke hij wordt geproduceerd geven hem iets onvergelijkbaars. Ardennen ham is uniek, anders dan alle andere soorten.

Een geregeld en beschermd produkt van traditie

De verscheidene eisen van de ardennen ham worden door een koninklijk arrest van 4 februari 1974 geregeld. Hij moet aan bepaalde criteria beantwoorden.
De europese gemeenschap, bezorgd voor haar culturele erfdeel en haar kookkunst, wil de benaming van traditie producten beschermen. Producten die een geschiedenis hebben, die de waarden van het land waar ze worden geproduceerd vertegenwoordigen; die conform zijn aan ancestrale, loyale en constante gewoonten. In het begin van 1996 heeft de eec de eigenschappen van de ardennen ham herkend en heeft hem het statuut van beschermde geografische indicatie uitgereikt. Daarom kan de benaming ardennen ham nergens anders in europa worden gebruikt, als dit product niet afkomstig is van de streek die hem zijn typische eigenschap heeft gegeven; en als hij niet beantwoordt aan de eisen beschreven door het koninklijk arrest van 4 februari 1974. Hij moet dus niet alleen in de ardennen worden geproduceerd om de benaming « ardennen ham » te verdienen.

Een produkt onder streng toezicht

Conform aan de europese wetgeving, worden het respect van verscheidene productie-eisen en de eigenschappen van het eindproduct regelmatig gecontroleerd door een organisatie herkend door de openbare macht, te weten: promag, rue du carmel 1 – marloie. Deze controle wordt verwezenlijkt door de verplichte appositie van een label of van een genummerde zegel, uitgereikt door een tussenkomende organisatie. Dank zij dit nummer kan de producer in de toekomst gemakkelijk identificeert worden.

Producenten bezorgd met de kwaliteit en de authenticiteit

De associatie voor het gebruiken en het verdedigen van de benaming « ardennen ham », brengt de fabrikanten van ardennen ham samen en heeft vroeger een aanvraag van bescherming bij de europese gemeenschap ingediend. De benaming is nu streng beschermd over het hele gebied van de eeg. De bedoelingen van deze vereniging zijn talrijk:

– Een gesprekvoerder zijn tegenover de officiële instanties

– De kwaliteit van de ardennen ham bevorderen

– Het goed gebruiken van de benaming bevorderen

– De benaming verdedigen